معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه در روزهای آینده نرخ دلار کاهش می بابد، گفت: نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ همانند نرخ سال گذشته است.

محمدباقر نوبخت با اشاره به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر افزود: بانک مرکزی مدیریت شده اقدام می کند و بازار ارز بار دیگر تعادل خود را به دست می آورد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه بانک مرکزی برای بازگشت ثبات به بازار ارز راهکارهای وی‍ژه خود را دارد، گفت: به زودی شاهد کاهش قیمت ارز خواهیم بود.

وی درباره نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ نیز گفت: نرخ ارز نسبت به سال گذشته تغییری نخواهد کرد و لایحه بودجه با همان نرخ سال گذشته بسته می شود.

براساس لایحه بودجه دولت و تصویب نمایندگان نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۴،۲ هزار و ۸۵۰ تومان بود.