بانک صادرات ایران در راستای ایفای رسالت های اجتماعی و حل و فصل مشکلات موسسه منحله میزان از ابتدای وقت اداری امروز دوشنبه(یازدهم آبان ماه سالجاری) نسبت به اجرای مفاد تفاهم نامه اقدام خواهد کرد.

در این اطلاعیه آمده است؛ بانک صادرات ایران در راستای ایفای رسالت های اجتماعی، مسئولیت حل و فصل مشکلات موسسه منحله میزان برابر تفاهم نامه های منعقده فیمابین این بانک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هیات تسویه موسسه مزبور، به عهده گرفته و از ابتدای وقت اداری امروز دوشنبه نسبت به اجرای مفاد تفاهم نامه اقدام خواهد کرد.

اینک که بانک صادرات ایران اراده خود را در راستای حل و فصل مشکلات موسسه مورد بحثقرار داده است؛ سپرده گذاران موسسه موصوف می توانند به منظور تسریع و تسهیل امور از ابتدای وقت اداری روز شنبه مورخ ١۶ آبان ماه سالجاری حداکثر به مدت ٢٠ روز با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک شناسایی نسبت به افتتاح حساب در شعب سابق موسسه میزان که در اختیار بانک صادرات ایران قرار گرفته، اقدام کنند.

همچنین با عنایت به مهلت ٢٠ روزه مورد بحثمذکور در بند ٢ از سپرده گذاران در خواست می شود به تدریج در شعب سابق موسسه میزان که در اختیار بانک صادرات ایران قرار گرفته، مراجعه و از ازدحام در شعب یادشده خودداری کنند.

بانک صادرات ایران برابر با تفاهم نامه ها و پس از بررسی دقیق میزان دارایی و بدهی موسسه منحله میزان عندالاقتضاء نسبت به تعیین اصل و سود متعلقه هر یک از سپرده گذاران اقدام و جدول واریز وجوه متعلقه شان را به حساب سپرده ای آنان از طریق ایمیل شخصی و یا ارسال پیامک به اطلاع ایشان خواهد رساند.

بانک صادرات ایران برابر تفاهم نامه های موصوف مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسه منحله میزان را به عهده گرفته و به سپرده گذاران اطمینان می دهد، به طور دقیق و براساس اصول حرفه ای بانکداری نسبت به انجام امور محوله و تا تعیین تکلیف سپرده گذاران عزیز پیگیری لازم را به عمل آورد.

بنابراین از تمام سپرده گذاران تقاضا می شود؛ به منظور تسریع در روند انجام کارها همکاری لازم با کارمندان بانک صادرات ایران را داشته باشند.