رییس اتاق بازرگانی ایران با اعلام اینکه تاکنون ۱۵ میلیارد دلار آمادگی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور مطرح شده است، گفت: با اجرایی شدن برجام، امید است فضای کشور برای سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود.

محسن جلال‌پور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت گردشگری اظهار کرد: کارهایی که در دو سال و نیم گذشته در زمینه حراست از میراثفرهنگی و احیای این میراثدر سطح استان کرمان انجام شده، ستودنی است.

وی با اشاره به اینکه سال ۱۳۹۴ با یک شرایط ویژه و انتظار آغاز شد، ادامه داد: در این مدت همه در این فضا بودند که دستاورد تفاهم به نتیجه برسد و تصمیم گیری شود و پس از آن مردم در شرایط انتظاری قرار گرفتند که وضعیت به سمت بهتر شدن فضای اقتصادی پیش خواهد رفت.

جلال پور بیان کرد: دوره بین تصمیم گیری درباره برجام و اجرایی شدن آن برای اقتصاد دوره خوبی نبوده است، زیرا عمدتا افرادی که در حوزه سرمایه گذاری، صادرات، تولید و مجموعه فعالیت های اقتصادی بودند با عدم پیش بینی وضعیت روبروی خود مواجه شدند.

وی اظهار کرد: در هفت ماه امسال وضعیت اقتصاد کشور رونقی را به خود نگرفت و حتی صحبت از این بود که در سه ماه دوم که هنوز آمار آن اعلام نشده، رشد منفی داشته باشیم و طبق آنچه اعلام شد در سه ماهه اول رشد یک درصدی را درحوزه اقتصاد داشته ایم.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: عمده این شرایط حاکی از این بوده که تولید کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان نمی توانستند تصمیم گیری کنند.

جلال پور گفت: در سه ماه دوم امسال رئیس جمهوری با توجه به شرایطی که در سه ماه اول گذشته وجود داشت دستور داد که تیمی برای تعیین تکلیف و برنامه ریزی برای شش ماه دوم امسال تشکیل شود و در جلسات این تیم جمع بندی شد که باید برای اجرایی کردن برجام اقدام شود.

وی گفت: با اجرایی شدن برجام، امید بر این است که فضای کشور برای سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی فراهم شود.

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: یک دوره تا حل مسائل در عرصه بین الملل داریم و دراین دوره باید حداکثر تلاش شود که رونق را در کشور داشته باشیم.

جلال پور با اشاره به وضعیت استان کرمان گفت: انتقال آب و آب شیرین کن از برنامه های مهم ما برای استان کرمان است، زیرا با پیگیری های لازم برای تامین آب، در حوزه سرمایه گذاری در این استان گام های مهمی برداشته می شود.

وی به سفر هیات دولت به استان کرمان نیز اشاره و اظهار کرد: استان کرمان استانی شاخص و پرظرفیت است و اگر ما در فاصله موجود تا سفر هیات دولت به استان کرمان، بر اساس تجربیات موجود بسته ای را تدوین کنیم.

رییس اتاق بازرگانی تصریح کرد: در این سفرها دو جلسه توسعه و شورای اداری دارای اهمیت ویژه ای است و باید اقدام شود تا مصوبات مناسبی برای استان کرمان صورت گیرد.

جلال پور گفت: سازمان های مرتبط باید در حوزه های مختلف ایده های مناسب و همراه با راهکار را تدوین کنند تا به عنوان مصوبه سفر در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه کشور به سمت فضای جذب سرمایه گذار در حال حرکت است، خاطرنشان کرد: مهم این است که استان کرمان در جریانات کاری به گونه ای عمل کند که سرمایه گذاران برای حضور در این استان تشویق و ترغیب شوند.