عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر " تمام بحثما در حوزه مسکن این است که تقاضا را تحریک کنیم و قدرت خرید برای تمام متقاضیان مسکن ایجاد شود " اظهار کرد: تقاضا و خرید برای مسکن باید مبتنی بر پس‌انداز باشد و نباید به‌یک‌باره وارد بازار شود. اگر حجم زیادی از تقاضا یک‌باره وارد بازار مسکن شود سریعاً منجر به تورم و افزایش قیمت می‌شود.

وی با بیان " همواره رژیم پس‌انداز برای خرید خانه را به مردم پیشنهاد می‌کنیم " تصریح کرد: ‌ تسهیلات خرید مسکن می‌تواند منجر به خروج مسکن از رکود شود. پیشنهادات ما با رویکرد افزایش قدرت خرید مردم است و باید مبتنی بر پس‌انداز باشد چراکه پرداخت تسهیلات لحظه‌ای و بدون پس‌انداز می‌تواند تمام دستاوردهای دولت در جهت کنترل تورم را زیر سؤال ببرد.

وی با اعلام اینکه میزان تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن باید بیش از نرخ‌های فعلی باشد، گفت: در حال حاضر سقف تسهیلات بر خرید مسکن روی هر واحد در تهران ۸۰ میلیون تومان و وام جعاله نیز ۱۰ میلیون تومان و در مجموع ۹۰ میلیون تومان است که پیشنهادم این است با افزایش تسهیلات جعاله به ۲۰ میلیون تومان، سقف تسهیلات خرید مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان برسد.