به گزارش سایپا نیوز و به نقل از ایران هفته گذشته گروه خودروسازی سایپا طرحی با‌عنوان اتو خدمت سایپا آغاز کرد و در این طرح با استفاده از ایده جدید و جالبی سعی کرد نگاه‌های مشتریان را به خود جلب کند. این طرح که برای نخستین بار در صنعت خودروسازی با شرایط خاص خود مطرح شده بود و یک برنامه‌ برد، برد برای دو طرف مشتریان و بنگاه اقتصادی طراحی شده بود با نگاه کمک به اقتصاد خانواده‌ها هدف خود را در قالب طرح هزینه سفر برای مشتریان و از طرفی ایجاد نقدینگی برای گروه سایپا دنبال می‌کرد.
این شرایط در برهه‌ای از زمان که رکود بر بازار داخلی بشدت حاکم است و خرید و فروش خودرو بسختی انجام می‌شود باعثشد مردم با خروج نقدینگی خود و شرکت دراین طرح استقبال خوبی از آن انجام دهند. باید اشاره کرد در زمانی که رکود بر بازار حاکم است بهترین اقدام برای کسانی که دارای نقدینگی هستند بهره‌گیری از شرایط مناسب سرمایه‌گذاری است و سایپا عملاً با ایجاد این طرح نوین توانست افکار عمومی را به‌خود جلب کند و مردم را مجاب به سرمایه‌گذاری در این طرح جدید خود بکند. براساس شنیده‌ها در این مدت سایپا توانسته آورده خوبی را به شرکت وارد کند و قطعاً با ایجاد این نقدینگی خواهد توانست بر مشکلاتی که با آن روبه‌رو است براساس برنامه‌ریزی خاص و مدیریت شده فایق آید. به‌نظر می‌رسد این طرح جدید سایپا می‌تواند با ایجاد شرایط مناسب از لحاظ مالی و ارتقای کیفی محصولات در راستای خواست مشتریان گام بردارد.