ملت ایران: رئیس اتاق ایران که از ابزار شبکه های اجتماعی برای اطلاع رسانی به خوبی بهره می برد، امروز به صورت رسمی کانال اطلاع رسانی شخصی خود را در تلگرام ایجاد کرد.

رئیس‌ اتاق بازرگانی ایران در کانال شخصی‌اش در شبکه اجتماعی تلگرام نوشته است: «دولت این هفته به احتمال بسیار زیاد از بسته‌ای رونمایی می‌کند که به طور مشخص برای خروج از رکود تهیه و تدوین شده است.»

وی در نخستین نوشته اش در باره خروج از رکود این گونه نوشت: «خبر خوب این که شخص آقای روحانی به مقوله رکود ورود پیدا کرده اند که این خیلی دلگرم کننده است. ضمن این که هفت پیشنهاد از مجموعه پیشنهادهای اتاق ایران در این طرح دیده شده و ما هم با دلگرمی از طرح جدید حمایت می کنیم.»

محسن جلال پور نوشته است:

«به طور قطع بخش خصوصی، هم در زمینه کاهش تورم خود را ذی نفع می داند و هم در زمینه رشد اقتصادی و خروج از رکود. این تلقی اشتباه و غیر منصفانه است که فکر کنیم بخش خصوصی به سود خود تلاش می کند تا رشد اقتصادی به سود بنگاه ها محقق شود اما تورم به زیان مردم افزایش پیدا کند. اتفاقا توصیه های ما به دولت این است که از دستاورد خود در حوزه تورم دفاع کند اما با سیاست های خلاقانه سعی کند اقتصاد را از رکود فعلی نجات دهد.

ما رکود را معضلی می دانیم که بنگاه‌های ما را به شدت تهدید می کند و آنها را در معرض خطر جدی قرار داده است. ما پیشنهادهایی ارائه کرده ایم. از جمله اینکه نظر دولت را به این نکته معطوف کرده ایم که برای خروج از رکود یکی از کارهایی که باید مد نظر قرار گیرد این است که به بازار مصرف هم نگاه جدی تری شود.

ما این را می دانیم که بسیاری از بنگاه های تولیدی اکنون با مشکل نگران کننده موجودی انبار مواجه هستند. خیلی از بنگاه های ما در سال های گذشته مقدار زیادی تولید داشته اند که اکنون در انبارها نگهداری می شود. فکر می کنم دو دلیل باعثبه وجود آمدن این وضعیت شده است. نخست این که در سال های گذشته به دلیل شرایط تحریمی، صادرات بنگاه ها محدود شده و محصولاتی که قرار بوده صادر شود، بخشی از بازار خود را ازدست داده است. در کنار آن، قدرت خرید مردم هم کم شده و توان خرید کالا نداشته و ممکن است همچنان نداشته باشند. در نهایت این که در حال حاضر همه منتظرند تحریم ها برداشته شود و به همین دلیل خرید خود را به تعویق انداخته اند.

انصافا باید ازهمه همکاران خوبم در اتاق به دلیل تلاش دلسوزانه و بی منت دربررسی راهکارهای خروج از رکود تشکر و قدردانی کنم. به نظرم هیچ «خسته نباشید» و «خداقوت» ی تاثیرگذارتر از این نیست که راهکارهای ارائه شده، مورد نظر تصمیم گیران قرارگرفته و در بسته خروج از رکود لحاظ شده است.

همان گونه که در زمان ارائه این راهکارها هم به کرات گفته شده، بحثخروج از رکود، بحثی ملی است و انتظار جدی می رود که همه مدیران دولتی و آحاد اقتصادی برای گذر از این پیچ خطرناک همه توان خود را به کار گیرند.

روشنگری و اطلاع رسانی دقیق از وضعیت اقتصادی کشورنزد مسئولان و به تبع آن تبیین شرایط برای همه مردم نه تنهابه این امر دامن نمی زند بلکه باعثمی شود که با همراهی وهمدلی و سعه صدر بتوانیم هرچه منطقی تر از این دوران عبور کنیم.»