رئیس اتحادیه طلا و جواهر نوشت: در روزهای گذشته قیمت ارز در داخل کشور افزایش یافت و به دنبال آن بازار طلا و سکه نیز کمی رونق گرفت.

بازار طلا و سکه با توجه به ورود حجاج و قبل از پایان ذی الحجه و ورود به ماه محرم رونق گرفته و میزان دادوستدها افزایش یافته است.

محمدکشتی آرای با اشاره به کاهش قیمت جهانی طلا در هفته گذشته گفت: در روزهای گذشته قیمت ارز در داخل کشور افزایش یافت و به دنبال آن بازار طلا و سکه نیز کمی رونق گرفت.

وی افزود: ‌در طول هفته گذشته قیمت سکه نوسان ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومانی داشت ولی قیمت جهانی طلا کاهش یافت.

کشتی آرای در عین حال بیان کرد: بعد از ورود به ماه محرم به دلیل کاهش تقاضا، میزان دادوستدها نیز کاهش می‌یابد ولی کاهش تقاضا منجر به کاهش قیمت ها نمی‌شود بلکه قیمت ها واقعی‌تر خواهد شد.