اوراق تسهیلات مسکن که از ابتدای شهریور ماه دچار نزول شده و به دلیل ادامه رکود حاکم در بخش مسکن و کاهش تقاضا در سراشیبی قرار گرفته است، مجددا در هفته گذشته افت کرد و به محدوده ی ۶۸ و ۶۷ هزار تومان رسید.

بررسی وضعیت اوراق " تسه " در فرابورس نشان می‌دهد که اغلب تسه‌ها از قیمت ۷۰ هزار تومان فاصله گرفتند و در قیمت های پایین تر معامله می شوند به طوری که قیمت " تسه " مرداد ۹۴ در محدوده ی ۷۰ هزار تومان باقی ماند اما تسه اردیبهشت و تیر به ۶۸ هزار تومان رسید.

در این میان تسه‌های سال گذشته در قیمتهای کمتری معامله می شوند به طوری که " تسه " اسفند و دی ماه ۹۳ تا سطح ۶۸ هزار تومان افت کرده و تسه مهر با افت هزار تومانی نسبت به هفته گذشته به قیمت ۶۷ و تسه آبان به قیمت ۶۸ هزار تومان رسید.

همچنین در معاملات هفته گذشته اوراق تسهیلات مسکن، تسه مرداد به ۶۸ هزار تومان رسید و تسه شهریور در محدوده ی ۶۹ هزار تومان معامله شد؛ در این میان تسه تیر نیز به قیمت ۶۸ هزار تومان و مرداد و شهریور در قیمت های ۶۷ هزار تومان معامله شدند.

در این میان تسه‌های ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد سال گذشته که به زمان سررسید نزدیک‌تر هستند به قیمت های ۶۷ هزار تومان رسیدند.

ادامه‌دار شدن رکود حاکم در بازارها به خصوص بازار مسکن، افزایش پیدا نکردن وام مسکن و در کنار آن مطرح شدن موضوع اخذ مالیات از مسکن عواملی است که افت تقاضا و کاهش قیمت این اوراق را در روزهای اخیر رقم زده است.

اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر ۵۰۰ هزار تومان، یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند، یعنی برای دریافت وام ۴۵ میلیونی مسکن باید ۹۰ ورقه حق تقدم تسهیلات با در نظر گرفتن قیمت ۷۰ هزار تومانی به ملبغ شش میلیون و ۳۰ هزار تومان خریداری شود.