به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر، بازار داخلی طلا و سکه در هفته گذشته بیشتر تحت تاثیر قیمت ارز بود تا قیمت جهانی طلا و ارزش دلار نیز به دلیل افت ارزش سهام در بازار آسیا، بالا رفت که همین موضوع نوساناتی در بازار طلا ایجاد کرد.

محمدکشتی آرای گفت: در طول هفته گذشته قیمت جهانی طلا تغییر عمده ای نداشت و قیمت هر اونس طلا که اوایل هفته ۱۱۳۹ دلار بود، در طول هفته حدود پنج دلار نوسان داشت.

وی ادامه داد: مهم‌ترین نکته در طول هفته گذشته افت ارزش سهام در بازار آسیا بود که باعثبالا رفتن ارزش دلار شد و همین موضوع نوساناتی در بازار طلا ایجاد کرد.

کشتی آرای در عین حال بیان کرد: هفته گذشته نرخ بهره آمریکا نیز تثبیت شد و به دنبال آن بازارهای مالی با ثباتی را شاهد بودیم.