بنا به اعلام مدیر عامل رنو پارس ال۹۰ جدید ۶ تا ۹ ماه دیگر توسط ایران خودرو تولید خواهد شد.