با داشتن ۸۲۵ دلار و کمی صبر می توان حتی برای مارک روته(نخست وزیر هلند) هم پاسپورت سوریه ای تهیه کرد!

یک خبرنگار هلندی توانست با کمی پرس و جو در منطقه ای در شمال سوریه، تلفن افرادی را بیابد که در کار ساخت پاسپورت های جعلی تبحر دارند! حاصل ارتباط با یکی از این جاعلان، گذرنامه و کارت هویتی سوریه ای با عکسی از مارک روته بود.

این خبرنگار که در جریان تهیه یک مستند به سفارش Nieuwe Revu وارد بازار گذرنامه قاچاق شده است می گوید: داشتن گذرنامه سوریه ای بسیار ساده به نظر می رسید. از زمان درخواست این گذرنامه با نام مالک رمضان و عکس از مارک روته تا زمان دریافت آن فقط ۲ روز سپری شد.

این خبرنگار می افزاید جاعلین گذرنامه در سوریه صاحب دستگاههایی هستند که قادر است مدارک شناسایی و گذرنامه های اصلی درست کند. گفته می شود این دستگاهها، نمونه ی دستگاههایی است که در ادارت دولتی این کشور برای تولید مدارک شناسایی و گذرنامه استفاده می شود.

مشتری های ویژه این نوع گذرنامه ها آن تعدادی از اعضای داعش هستند که قصد سفر به اروپا را دارند. همچنین افراد شاغل در ارتش سوریه(که از نظر غربی ها به عنوان عاملان جنایت جنگی قلمداد می شوند) نیز برای خرید این گذرنامه ها مشتاقند.

در کنار دو گروه فوق، عده ای نیز از کشور های دیگر منطقه با خرید این مدارک خود را به عنوان یک پناهجوی سوری در کشورهای پناهنده پذیر اروپایی معرفی می کنند تا بتوانند از مزایا و حقوق پناهندگی و اخذ اقامت این کشور ها برخوردار شوند.

سوریه در بین کشورهای پناهنده پذیر یک منطقه نا امن جنگی به حساب می آید و پناهجویان این کشور به سهولت اجازه اقامت در اروپا دریافت می کنند.