ابوالقاسم رحیمی انارکی در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه صندوق زمین و ساختمان نسیم اظهار کرد: تا ۲۱ شهریوماه امسال ۱۵ هزار نفر در صندوق پس انداز یکم مسکن سپرده گذاری کرده اند.

وی تصریح کرد: در ۷۹ روز کاری ۲۸۰۰ میلیارد ریال در کل کشور در صندوق پس انداز یکم مسکن سپرده جذب شده است.

وی با بیان این که در استان تهران ۳۶۰۰ نفر در این صندوق سپرده گذاری کرده اند، ادامه داد: مجموع رقم سپرده گذاری پایتخت نشینان در این صندوق ۹۲۰ میلیارد ریال تا ۲۱ شهریور بوده است.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن با بیان این که استقبال از صندوق پس انداز یکم مسکن آن چیزی نبوده که فکر می کردیم و کمتر از پیش بینی ها بوده است، بیان کرد: در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت نیز ۸۰۰۰ نفر با ۱۴۰۰ میلیارد ریال سپرده گذاری کرده اند.

رحیمی انارکی با تاکیدبر این که به دنبال تسهیل ضوابط صندوق پس انداز یکم مسکن هستیم، گفت: در صدد تسهیل ۴ ضابطه این صندوق هستیم که مراحل تصویب آن هم در بانک مرکزی در حال پیگیری است، البته ممکن است که نیاز به تصویب شورای پول و اعتبار نیز باشد.

وی با بیان این که تسهیلات صندوق پس انداز یکم از سال آینده آغاز می شود در رابطه با اوراق حق تقدم مسکن اظهار کرد: در حال حاضر قیمت این اوراق روی ۷۰ هزار تومان است. امسال به طور میانگین ماهانه ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق حق تقدم با توجه به ضریب تعدیل توزیع می شود.

وی با یادآوری این که در ابتدا ضرایب تعدیل این اوراق ۴۵ و ۳۹ درصد بود، افزود: الان ضریب تعدیل این اوراق به ۳۰ درصد رسیده است. اختیار این کار با بانک مسکن بوده و برای کنترل بازار انجام می شود.

وی همچنین با بیان این که امیدواریم از اسفندماه امسال بازار مسکن رونق بگیرد تصریح کرد: صدور پروانه های ساختمانی کاهش یافته و این امر بر موجودی واحدهای مسکونی به دلیل تقاضا تاثیرگذار خواهد بود. از این رو این امر به مرور منجر به تقاضا برای ساخت و ساز و رونق بخش مسکن می شود.