شاخص کل بورس و اوراق بهادار در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد ۶ واحدی در ارتفاع ۶۵ هزار و ۲۲۵ واحد قرار گرفت.

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه داد وستد ۴۴۶ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۳ میلیارد تومان در ۲۳ هزار نوبت به ثبت رسید.

در حالی که در بازار امروز شاخص قیمت(وزنی - ارزشی) ۲ واحد، شاخص کل(هم وزن) ۶ واحد، شاخص قیمت(هم وزن) ۵ واحد و بازار دوم ۲۰۹ واحد رشد کردند شاخص های آزاد شناور ۷۷ واحد و بازار اول ۳۰ واحدبا افت مواجه شدند.

ارزش روز بازار همچنان حدود ۲۸۱ هزار میلیاردتومان است.