به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به وجود ۷۸۰ هزار انشعاب غیرمجاز آب و برق در کشور، گفت: حدود ۳.۵ درصد مصرف آب و برق کشور غیر مجاز است.

ستار محمودی با بیان اینکه هرجا جمعیتی مستقر شود یکی از مطالبات آنان، ‌آب و برق است، گفت: از این رو باید ساختارها به گونه‌ای تعریف شود تا به آسانی بتوان نیاز آب و برق مردم را تامین کرد تا آنان به سمت آب و برق غیرمجاز نروند.

قائم‌ مقام وزیر نیرو با بیان اینکه کار در وزارت نیرو تابستان و پائیز با فصول دیگر فرقی ندارد و هیچ خدمتی کم یا قطع نمی‌شود، تصریح کرد: کار در این وزارتخانه لحظه‌ای است و تابستان و زمستان اوج آزمون صنعت آب و برق است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه وزارت نیرو پیام‌آور نور و روشنایی و سلامتی و بهداشت است، اظهار داشت: کشور با مشکلات عدیده‌ای روبروست، منابع سطحی و زیرزمینی آب رو به تحلیل است و در عرصه کشور حدود ۶۰۹ دشت وجود دارد که منابع آب ۵۰ دشت به‌شدت آسیب دیده و در برخی دشت‌ها نیز با وجود تغذیه مصنوعی و بارش‌ها، احیای دوباره کار بسیار سختی است.

وی با اشاره به خدمات وزارت نیرو به مردم و جایگاه این وزارتخانه به دلیل ارتباط نزدیک آن با مردم، بیان کرد: وقتی مردم از وزارت نیرو راضی باشند یعنی اینکه نگاه مردم به حاکمیت بهتر شده و برخی خدمات مانند مطالعات منابع آب و کیفیت منابع آب و برق و سامانه ها که جزو خدمات حاکمیتی هستند، باید از توجه ویژه ای برخوردار شوند.

محمودی با بیان اینکه در برنامه ششم بحثآب به عنوان بحثخاص و ویژه‌ای مطرح خواهد بود که از سایر حوزه‌ها گسترده‌تر است، گفت: در عرصه برق نیز وزارت نیرو به عنوان هاب منطقه خود را تقویت و تثبیت خواهد کرد.

قائم‌مقام وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: وجود ۷۸۰ هزار انشعاب غیرمجاز آب و برق باعثشده ۳.۵ درصد مصرف غیرمجاز در کشور داشته باشیم.