فردا نیز یکی از شرکتهای اروپایی دومین کشتی بزرگ خود را به بنادر ایران اعزام می‌کند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پهلوگیری بزرگترین کشتی کانتینری پس از ۳۵ سال بندر شهید رجایی خبرداد و گفت: فردا نیز یکی از شرکتهای اروپایی دومین کشتی بزرگ خود را به بنادر ایران اعزام می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین؛ محمد سعید نژاد با اشاره به پهلوگیری بزرگترین کشتی کانتینری چندسال اخیر در بندر شهیدرجایی، گفت: ظرفیت هر کدام از این کشتی‌ها ۱۱ هزار و ۵۰۰ TEU کانتینر است و این کشتی‌ بعد از ۳۵ سال نخستین بار است که وارد بنادر ایران می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر تقاضاها و مراجعات شرکتهای بزرگ کشتیرانی به جمهوری اسلامی ایران و بنادر ایران زیاد شده است، گفت: فرصت بسیار خوبی است که صاحبان کالا بتوانند بجای وارد کردن کالا به بنادر آسیای جنوب شرق به صورت مستقیم وارد بنادر ایران شوند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه چند خط کشتیرانی بین المللی آسیایی و اروپایی در نوبت هستند تا برای آنها ظرفیت ایجاد کنیم تا وارد بنادر ایران شوند، افزود: علاوه بر این درخواست خطوط کشتیرانی سرمایه گذاران خارجی هم برای احداثو توسعه و تجهیز بنادر ایران اعلام آمادگی و پیشنهاد دادند.

سعید نژاد ادامه داد: این پیشنهادات بر اثر شرایط داخلی و رعایت دفاع از حقوق سرمایه گذاران داخلی بررسی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه کاهش هزینه ها نتیجه واردات مستقیم کالا به بنادر ایران خواهد بود، افزود: ورود مستقیم کالا زمینه ای برای ترانزیت و ترانشیت کالا را در ایران افزایش خواهد داد. توسعه سواحل جنوب کشور یکی از اولویتهای برنامه ششم توسعه اقتصادی ‌ اجتماعی است.