با افزایش و بهبود فعالیت های زنجیره تامین، طراحی و تولید گروه خودروسازی سایپا و حساسیت ویژه مدیرعامل گروه در خصوص ارتقاء فعالیت های مذکور، تمامی تست های مصوب در استاندارد ملی بر روی محصولات پرتیراژ X۱۰۰وX۲۰۰ سایپا با موفقیت در آزمایشگاههای داخل و خارج از کشور انجام گردید و بار دیگر اثبات گردید که محصولات تولیدی گروه خودروسازی سایپا کاملاً با استانداردهای ملی تطابق کامل دارد.
از آنجا که این فرایند به صورت دوره ای تکرار میشود، گروه سایپا برنامه ریزی نموده تا تمامی زیرساختهای لازم برای حفظ سطح استاندارد در محصولات خود را مهیا و حفظ نماید.
گفتنی است در بررسی هایی که بر روی تصادفات خودروهای داخلی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس آمارهای راهنمایی و رانندگی و سازمان پزشکی قانونی انجام شده است تلفات درخودروهای تولیدی گروه سایپا به جهت افزایش ایمنی و مقاومت در مقایسه با سایر خودروهای پرتیراژ داخلی کاهش چشمگیری داشته است.
شایان ذکر است در بررسی تصادفات منجر به جرح خودروهای X۱۰۰ تولیدی سالهای ۹۱ به بعد به جهت ارتقاء ایمنی این خودروها تلفات در حد بالاتر از استاندارد کاهش نشان میدهد.