از زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم(۱۹ خردادماه) تا ۱۳ تیرماه آمارهای بانک مسکن نشان می‌دهد که تهرانی‌ها از این صندوق حمایت خوبی داشته‌اند، به‌طوری‌که در ۲۳ روز کاری(تا ۱۳ تیرماه) ‌هزار و ۴۶۱ نفر افتتاح حساب کرده‌اند که بالغ بر ۳۴ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان جذب پس‌انداز صورت گرفته است.

این آمار نشان می‌دهد که روزانه ۵۲ تهرانی‌ روزانه به طور متوسط یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان افتتاح حساب کرده‌اند.

*شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر / جذب ۵۰ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان

آمارهای بانک مسکن نشان می‌دهد که تا ۱۳ تیرماه جاری ۲ هزار و ۹۲۱ نفر در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر افتتاح حساب کرده‌اند و بالغ بر ۵۰ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان جذب پس‌انداز صورت گرفته است.

در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به طور متوسط روزانه ۱۵۷ نفر و به طور میانگین ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان جذب پس‌انداز صورت گرفته است.

*شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر

آمارها همچنین نشان می‌دهد که در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر بالغ بر هزار و ۳۰۵ نفر با مبلغ ۱۶ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان نشان می‌دهد یعنی روزانه به طور میانگین ۶۲ نفر و ۷۳۰ میلیون تومان جذب پس‌انداز از سوی بانک مسکن صورت گرفته است.

*۵۶۸۷ نفر در کل کشور افتتاح حساب کرده اند

این آمارها نشان می‌دهد که طی ۲۳ روز کاری بالغ بر ۵ هزار و ۶۸۷ نفر در کل کشور صندوق پس‌انداز یکم افتتاح حساب کرده‌اند که در مجموع بالغ بر ۱۰۱ میلیارد و ۶۸۰ تومان جذب پس‌انداز صورت گرفته است؛ یعنی به طور متوسط در کل کشور روزانه ۲۷۱ نفر به مبلغ ۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان از سوی بانک مسکن جذب پس‌انداز صورت گرفته است.

پیشتر بت شکن مدیر عامل بانک مسکن گفته بود که صندوق پس انداز یکم با هدف تقویت رژیم پس انداز به ویژه برای خانه اولی‌ها و متاهلین راه‌اندازی شد و تاکنون استقبال نسبتا خوبی از آن توسط مردم صورت گرفته است به طوریکه روزانه حدود ۳۰۰ نفر برای دریافت تسهیلات صندوق پس انداز یکم به بانک‌ها مراجعه کرده اند.

وی افزود: متقاضیانی که تاکنون نسبت به افتتاح حساب اقدام کردند به این امید هستند که طی یک سال آینده سه برابر سپرده خود را از بانک دریافت کنند به طوریکه علاوه بر ۸۰ میلیون تومان تسهیلات، سپرده ۴۰ میلیونی خود را نیز می‌توانند دریافت کنند.