سید عبدالوهاب سهل آبادی در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن ضمن تاکید بر اینکه بسیاری از صنایع در ارتباط با مشکلات بدهی به وجود آمده بی تقصیرند، اظهار کرد: دولت باید به صحنه بیاید و بعضی از جرائم و بهره هایی که در این چند سال اخیر به صنعتگران تحمیل شده است را جبران کند.

وی راه اندازی کلینیک های صنعتی در استان ها را راهکار برون رفت صنعت از وضعیت فعلی دانست و با بیان اینکه ستاد تسهیل کاری از پیش نمی برد، تصریح کرد: این ستاد فقط استمهال می گیرد و استمهال نیز صنعت را بیچاره تر می کند.

سهل آبادی با بیان اینکه در زمان رکود دولت می تواند نقش خود را ایفا کند و به کمک صنعت بیاید، تصریح کرد: جلوی نفس کشیدن صنعتی که در حال غرق شدن است را نباید گرفت.

رئیس خانه صنعت و معدن اظهار کرد: اگر به دنبال ایجاد رونق اقتصادی در بخش صنعت هستیم باید نسبت به رفع بدهی ها و دیون در ارتباط با جرائم و بهره های بانکی تصمیمات دیگری اتخاذ شود.

وی تصریح کرد: مادامی که ۲۰ میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می شود، صنایع داخلی ما جایگاهی نخواهند داشت و راه به جایی نخواهند برد.

سهل آبادی گفت: واردات بی رویه و فرهنگ نامناسب تبلیغات تولیدات خارجی تا حدی است که برای نجات صنعت کشور باید تدبیری بهتر اندیشید.

او ضمن تاکید بر اینکه مجموعه توزیع در خدمت تولید داخلی کشور نیست، اظهار کرد: این شبکه به دنبال این است که از مالیات فرار کند و اگر به خدمت تولید داخل برود دچار مشکل می شود.