سید احسن علوی عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که طرح مسکن مهر فارغ از مکان‌یابی‌های آن کار خوبی بوده است، اظهار کرد: ‌ اشتباهات بسیار زیادی در دولت قبل در بحثمکان‌یابی پروژه‌های مسکن مهر صورت گرفت.

وی با بیان این‌که وزیر راه و شهرسازی به دلیل طرح مسکن مهر در حال محاکمه است که البته وی را در این قسمت خیلی مقصر نمی‌دانم، تصریح کرد: واقعیت آن است که اعتبار هنگفتی برای خدمات زیربنایی و روبنایی مسکن مهر نیاز است، این مسئله(هزینه‌ها) برای جاهایی که از مرکز شهر دور است به مراتب بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به این‌که پروژه‌های مسکن مهر خدماتی از جمله، مدرسه، مسجد، درمانگاه، مراکز فرهنگی و… می‌خواهد گفت: تامین همه این موارد نیز مستلزم اعتبارات بسیار زیادی است و با اعتبارات ۲ و ۳ هزار میلیارد تومانی امکان اتمام پروژه های مسکن مهر نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر " دولت باید از هدررفت سرمایه های ملی در بخش مسکن مهر جلوگیری کند " افزود: مسکن مهر برای قشر کم‌درآمد ساخته شد اما به دلیل این‌که این قشر نتوانستند ادامه بدهند آنرا به سرمایه‌داران فروختند و دوباره مسکن نصیب پولدار شد.

علوی با بیان این‌که به همین دلیل قشر بدبخت و بیچاره دوباره به سمت اجاره‌نشینی رفته‌اند، تصریح کرد: دولت یازدهم در طرح مسکن مهر مانده است و باید تدبیری در این زمینه بیاندیشید تا برای خانه‌دار شدن قشر آسیب‌پذیر اقداماتی انجام شود.

وی با بیان این‌که بانک‌ها در این بخش ترمز کرده‌اند، بیان کرد: متاسفانه بانک مرکزی همراهی نکرده است، شاهدم که وزیر راه شهرسازی برای رئیس‌جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی نامه نوشت اما اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.