موسسه تحقیقاتی «فیچ» در پیش بینی خود از اقتصاد جهانی راجع به روند رشد اقتصاد دنیا در سال جاری میلادی، ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی آمار خود را اعلام کرد.

در همین حال، براساس پیش بینی این موسسه رشد اقتصاد جهانی در سال‌جاری میلادی به ۲.۴ درصد و در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۲.۹ درصد و همچنین در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۲.۸ درصد خواهد رسید.

بر این اساس، علت رشد اقتصادی قابل توجه در سال ۲۰۱۶ میلادی به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی برزیل و روسیه از رکود خواهد بود، این در حالی است که وضعیت روبه کند اقتصاد چین همچنان اقتصاد جهانی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

براساس پیش بینی موسسه تحقیقاتی «فیچ»، رشد تولید ناخالص داخلی اروپا از ۰.۹ درصد سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱.۶ درصد در سال‌جاری میلادی و دو سال بعد از آن افزایش خواهد داشت.