بانک مرکزی زیمبابوه از هفته آینده دلار آمریکا را جایگزین دلار زیمبابوه واحد پولی حال حاضر این کشور می کند.

در حال حاضر هر دلار آمریکا ۳۵ میلیون میلیارد دلار زیمبابوه مورد معامله قرار می گیرد. عملا از سال ۲۰۰۹ نیز در داد و ستدها در زیمبابوه از دلار آمریکا استفاده می شود.

نرخ تورم بسیار شدید در زیمبابوه ارزش واحد پولی این کشور را طی سالهای اخیر بشدت کاهش داده است. براساس آمار صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۸ یعنی آغاز بحران اقتصادی در دنیا نرخ تورم در زیمبابوه به رقم باورنکردنی ۴۸۹ میلیارد درصد رسیده است. براساس گزارشها، قیمتها دو بار در روز در این کشور افزایش می یابد.

غصب زمینهای کشاورزان سفید پوست توسط دولت رابرت موگابه بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ میلادی یکی از عوامل مهم بحران شدید اقتصادی در زیمبابوه عنوان شده است.