براساس اعلام بانک مرکزی درهفته مذکور نرخ لبنیات، گوشت قرمز، قند و شکر و روغن نباتی ثابت اما قیمت تخم مرغ ۷.۷ درصد، برنج ۰.۲ درصد، حبوب ۰.۱ درصد، سبزی های تازه ۰.۱ درصد، گوشت مرغ ۷ درصد و چای ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

البته در هفته منتهی به ۲۹خرداد ماه سال جاری تنها نرخ میوه های تازه با ۵.۶ درصد افت مواجه شده است.

** لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت تمام اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۷.۷ درصد افزایش یافت و شانه ای ۹۰ تا ۱۱۵ هزار ریال فروش می رفت.

** برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی و برنج داخله درجه یک ثابت بود و بهای برنج داخله درجه دو معادل ۱.۳ درصد افزایش داشت. در گروه حبوب، قیمت لوبیا چیتی بدون تغییر بود.

بهای عدس و لوبیا چشم بلبلی هر یک معادل ۰.۴ درصد و لوبیا قرمز ۰.۸ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ تا ۰.۳ درصد کاهش یافت.

** میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری گلابی و کیوی عرضه نمی شد ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای گلابی ثابت بود. قیمت کیوی معادل ۲.۱ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۲.۶ تا ۱۰.۲ درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه قیمت سیب زمینی بدون تغییر بود. بهای گوجه فرنگی معادل ۱.۳ و بادنجان ۱.۶ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۲ تا ۴.۸ درصد افزایش یافت.

** گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و قیمت گوشت مرغ معادل ۷ درصد افزایش داشت.

** قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند، شکر و روغن نباتی مایع بدون تغییر بود و قیمت چای خارجی معادل ۰.۲ درصد و روغن نباتی جامد ۰.۱ درصد افزایش یافت.

** تغییرات یک ساله ۱۱ گروه مواد خوراکی به روایت بانک مرکزی

همچنین بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ لبنیات در یک سال گذشته منتهی به ۲۹خرداد ماه ۹۴ معادل ۱۴.۷درصد، تخم مرغ ۲۲ درصد، برنج ۸.۷ درصد، حبوب ۱۵.۳ درصد، میوه های تازه ۶۰.۱ درصد، سبزی های تازه ۱۰.۵ درصد، گوشت قرمز ۸.۳ درصد، قندو شکر ۴ درصد، چای ۸.۴ درصد و روغن نباتی ۰.۸ درصد افزایش یافته است.

همچنین نرخ گوشت مرغ در مدت مذکور ۵.۶ درصد با کاهش مواجه شده است.