آمارها نشان می دهد برای نخستین بار آسیایی ها پولدار تر از اروپایی ها شدند.

موسسه مشاوره بوستون در گزارش سالانه خود اعلام کرد آسیا با عبور از اروپا دومین منطقه پولدار جهان است. همچنین منطقه آمریکای شمالی همچنان دارای پولدارترین انسان های جهان است.

در سال گذشته میلادی، دارایی های شخصی افراد در منطقه آسیا و اقیانوسیه به استثنای ژاپن به رقم ۴۷ تریلیون(هزار میلیارد) دلار رسید. همزمان تعداد میلیاردرها در چین و هند روبه ازدیاد است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: آمریکای شمالی همچنان در جایگاه نخست میزان ثروت و دارایی افراد(۵۱ تریلیون دلار معادل ۵۱ هزار میلیارد دلار) قرار دارد اما پیش بینی می شود منطقه آسیا در سال آینده میلادی(۲۰۱۶) از آمریکای شمالی نیز عبور کند.

پیش بینی می شود منطقه آسیا ۳۴ درصد از کل ثروت جهان را در سال ۲۰۱۹ به خود اختصاص دهد.

میزان ثروت شخصی افراد در جهان در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن ۱۲ درصد افزایش یافت. دلیل این موضوع فعالیت خوب بازارهای سهام و اوراق بهادار آسیا اعلام شده است.

در گزارش موسسه بوستون آمده است: رویارویی میان جهان قدیم(اروپا و آمریکای شمالی) و جهان جدید(آسیا) قابل مشاهده است. در این رقابت، جهان جدید با رشد بیشتر، در حال برتری یافتن بر جهان قدیم است.