رکود در بازار مسکن سومین سال را هم پشت سر گذاشته است و همچنان روند معاملات مسکن نشان می‌دهد فعالان این حوزه چشم انتظار تغییرات پیش رو هستند.

با وجود حاکم بودن رکود بر بازار مسکن که رکود بسیاری از صنایع وابسته را به دنبال دارد اما در شش ماهه نخست سال ۹۳ بالغ بر ۴۱۶ هزار و ۵۵۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

این میزان سرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن یعنی در شش ماهه اول سال ۹۲،۷. ۱ درصد افزایش یافته است. از کل مبلغ سرمایه گذاری سال ۹۳، ساختمان‌های مسکونی با ۷۸.۶ درصد بیشترین سهمر را داشته است.

۴۳.۹ درصد از سرمایه‌گذاری انجام شده در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی انجام شده است که به ترتیب با ۲۷.۷ درصد، ۹.۱ درصد و ۷.۱ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

در مقایسه با شش ماهه نخست اول سال ۹۲، سرمایه‌گذاری در استان‌های تهران و اصفهان به ترتیب ۷.۶ درصد و ۱۳.۴ درصد افزایش داشته است اما در استان خراسان رضوی ۵ درصد افت سرمایه گذاری دیده می‌شود.

بر اساس آمار بانک مرکزی، در مدت مورد بررسی احداث۹۲ هزار و ۴۴ دستگاه ساختمان توسط بخش خصوصی در مناطق شهری ایران شورع شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۱.۳ درصد کاهش داشته است.

برای این ساختمان‌ها حدود ۳۹۷ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال هزینه و ۵۲.۲ میلیون مترمربع سطح کل زیربنای طبقات پیش‌بینی شده است.

متوسط هزینه بنای ساختمان‌های شروع شده حدود چهار میلیارد و ۳۲۴ میلیون ریال، میانگین سطح کل زیربنای آنها ۵۶۷ مترمربع و هزینه یک مترمربع بنای این ساختمان‌ها ۷.۶ میلیون ریال بوده است که نسبت به شش ماهه نخست سال ۹۲ متوسط هزینه سطح کل زیربنا و هزینه یک متر مربع بنای ساختمان‌ها به ترتیب ۳۰.۱ درصد، ۷ درصد و ۲۱.۵ درصد افزایش داشته است.

در این مدت تعداد ۷۷ هزار و ۱۶۲ دستگاه از کل ساختمان‌های شروع شده در مناطق شهری ایران به ساختمان‌های مسکونی اختصاص داشته که ۲۵.۳ درصد کمتر از دوره مشابه سال قبل بوده است.