لیر ترکیه روز دوشنبه پس از اینکه حزب عدالت و توسعه اکثریت پارلمانی را پس از ۱۳ سال در اختیار داشتن قدرت از دست داد، به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرد.

لیر پنج درصد کاهش یافت و به رکورد پایین ۲.۸ در برابر هر دلار آمریکا رسید در حالیکه بازده اوراق ۱۰ ساله دولتی از ۹.۳۲ درصد در روز جمعه به ۹.۹۸ درصد افزایش یافت.

شاخص سهام اصلی ترکیه در ابتدای معاملات روز دوشنبه هشت درصد سقوط کرد.

بر اساس گزارش رویترز، سرمایه گذاران امیدوار بودند این حزب به اندازه کافی رای بیاورد تا قدرت را حفظ کند و از ایجاد ابهام و بن بست سیاسی میان احزاب این کشور جلوگیری شود اما از بیش از ۹۶ درصد آرای شمارش شده، حزب عدالت و توسعه ۴۰.۹ درصد رای بدست آورده است.

به گفته تحلیلگران، لیره که پیش از انتخابات کاهش چشمگیری در برابر دلار داشت، ممکن است بیشتر سقوط کند و با تشدید فشارهای تورمی، بانک مرکزی را به افزایش نرخهای بهره وادار کند.