در صورت ادامه روند افت ورود خودروهای خارجی به کشور، بازار وارداتی پس از ماه رمضان با کمبود عرضه و رشد قیمت مواجه خواهد شد.

به گفته آنها، از شواهد و قرائن پیداست که واردکنندگان غیر‌رسمی چندان امکان ثبت سفارش ندارند و از همین رو روند واردات خودرو به کشور به شدت نزولی شده و این معنایی جز افت عرضه و در نتیجه صعود قیمت‌ها ندارد.

در واقع همان طور که دخالت دولت در پروسه واردات خودرو در سال ۸۸، به هم ریختگی بازار و دو برابر شدن قیمت‌ها را در پی داشت، این بار نیز همان سرنوشت، انتظار بازار خودروهای خارجی را می‌کشد.

به اعتقاد کارشناسان، بازار وارداتی‌ها هم‌اکنون در رکود فصلی به سر می‌برد، اما بعد از ماه رمضان که تقاضا در این بازار افزایش می‌یابد، با افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی در کشور روبه‌رو خواهیم شد.