دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: تاثیر افزایش قیمت بنزین روی قیمت تمام شده محصولات و فرآورده های لبنی بیش از یک درصد و سنگین نخواهد بود.

رضا باکری معتقد است: افزایش نرخ سوخت بسیار اندک است و در حدی نیست که صنایع لبنی را در هزینه های حمل و نقل و در نهایت قیمت تمام شده فرآورده های لبنی با چالش جدی مواجه سازد.

وی گفت: البته تاثیر دقیق افزایش قیمت بنزین و گازوئیل بر بخش های مختلف فرآورده های لبنی به بررسی های کارشناسی بیشتر نیاز دارد که در همین راستا طی هفته آینده جلسه ای با مسئولان کارخانجات لبنی درخصوص تاثیر نرخ سوخت بر قیمت تمام شده فرآورده های لبنی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در بدترین شرایط، افزایش نرخ سوخت، می تواند بین یک تا سه درصد روی هزینه های تمام شده فرآورده های لبنی و حمل و نقل این محصولات تاثیر بگذارد.

به گفته باکری، هم اکنون بیش از ۶۰۰ واحد تولیدکننده فرآورده های لبنی در کشور فعال است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از پنجم خرداد ماه قیمت هر لیتر بنزین معمولی را ١٠٠٠ تومان و هر لیتر بنزین سوپر را ١٢٠٠ تومان تعیین کرد. همچنین از تاریخ اعلام شده نفت گاز در جایگاههای سوخت کشور با نرخ ٣٠٠ تومان عرضه می شود.