وزیر کار از فعالیت سامانه yaraneh۱۰. ir از پنجم خردادماه سال جاری به مدت ۱۵ روز به منظور ثبت اعتراضات حذف شده های یارانه نقدی خبر داد.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بروز خطا و اشتباه در این مسیر حذف یارانه نقدی اجتناب‌ ناپذیر است؛ لذا متواضعانه از مردم عزیر درخواست دارم اشتباهات احتمالی در هنگام اجرای طرح را با سعه صدر تحمل کنند و مطمئن باشند که تمهیدات لازم برای رسیدگی به شکایات در نظر گرفته شده است.

ما خود را متعهد می دانیم که پس از ثبت اعتراض از طریق سامانه yaraneh۱۰. ir(موضوع کمیسیون ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه ها) حداکثر تا ۱۵ روز پاسخگوی شهروندان باشیم.