بر اساس آمار گمرک در فروردین ماه، ‌ یک میلیون و ۴۰۲ هزار تن کالا به ارزش ۶۴۱ میلیون دلار از ایران به چین صادر شد و چین اولین مقصد کالاهای صادراتی شد.

این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۴۰.۱۳ درصد و از نظر ارزشی ۱۰.۳۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید در مدت یاد شده عراق دومین مقصد کالاهای صادراتی ایران است و یک میلیون و ۱۴۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۷۵ میلیون دلار از ایران به این کشور صادر شد.

این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۲.۱۲ درصد و از نظر ارزشی ۴.۹۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

گفتنی است در فروردین ماه سال جاری ۵۳۴ هزار تن کالا به ارزش ۳۳۳ میلیون دلار از ایران به امارات متحده عربی صادر شد و این میزان صادرات از نظر وزنی ۳۶.۹۳ درصد و از نظر ارزشی ۳۲.۱۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این گزارش می‌افزاید مقصد بعدی کالاهای صادراتی ایران در فروردین ماه، هند است که ۳۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۵۵ میلیون دلار از ایران به این کشور صارد شد و این میزان صادرات از نظر وزنی ۴.۵۸ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۲۰.۰۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش ۲۳۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار از ایران به افغانستان صادر شد که این میزان صادرات از نظر وزنی ۲۷.۶۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۲.۹۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.