پس از اعلام بیانیه سوئیس چشم انداز بسیار روشنی برای لغو تحریم ها و بازگشت رونق به اقتصاد ایران وجود دارد. با این حال دولت برای شرایط متفاوت از بدبینانه تا خوش بینانه برنامه های مختلفی تدوین کرده است تا بسته با شرایط مورد اجرا قرار گیرد.

در کنار تدوین بودجه بدبینانه نفتی یک سناریوی بودجه ای در صورت لغو کامل تحریم ها هم تهیه شده است، دولت خود را برای هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی آماده و تجهیز کرده است.

در همین زمینه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مشاور اقتصادی رئیس جمهوری برنامه های دولت برای شرایط پیش و بعد از تحریم ها را تشریح کرده اند.

* برنامه مقابله با سقوط قیمت نفت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسخه و برنامه کاربردی دولت در صورت سقوط آزاد قیمت نفت در سال ۹۴ را تشریح کرد و گفت: دو بودجه سایه برای دو شرایط متفاوت اقتصادی برای سال جاری نوشته شده است. محمدباقر نوبخت در گردهمایی کارآفرینان مهندسان پلیمر و شیمی ایران از تدوین بودجه سایه در دولت خبر داد و گفت: سال جاری متناسب با نوسان قیمت نفت و احتمال لغو کامل تحریم ها چند بودجه سایه نوشته شده است.

سخنگوی دولت با اعلام اینکه سال گذشته متناسب با نوسان قیمت جهانی نفت چهار سناریوی قیمت نفت بشکه ای ۴۰،۵۰، ۶۰ و ۷۲ دلار در قالب پیش نویس بودجه سال ۹۴ تهیه و تدوین شد، تصریح کرد: برای سال جاری هم بودجه سایه متناسب با کاهش یا افزایش قیمت نفت نوشته شده و در صورت لزوم مورد استفاده قرار می گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تأکید بر اینکه در یکی از سناریوهای بودجه ای سال جاری وضعیت بدبینانه قیمت نفت هم تهیه شده است، تأکید کرد: بر این اساس، در صورتی که قیمت نفت به سطوح پایین سقوط کند، با هماهنگی درآمدهای حاصل از فروش نفت، مالیاتی و گمرکی امکان اداره کشور فراهم شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در کنار تدوین بودجه بدبینانه نفتی یک سناریوی بودجه ای در صورت لغو کامل تحریم ها هم تهیه شده است، اظهارداشت: دولت خود را برای هرگونه تغییر در شرایط اقتصادی آماده و تجهیز کرده است.

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه در بودجه سایه لغو تحریم ها با توجه به آزادسازی منابع مالی، تسریع در نقل و انتقال منابع مالی و تسهیل در شرایط صادرات کشور سناریوهای مختلف اقتصادی پیش بینی شده است، تأکید کرد: همچنین در بودجه سایه و بدبینانه نفتی هم سناریوهای محدود شدن درآمدهای نفتی و کسری منابع مالی و اعتباری مورد توجه قرار گرفته و نسبت به آن برنامه ریزی شده است.

نوبخت با اشاره به تبیین راهکارها و اولویت های اقتصادی کشور در دو حالت سقوط آزاد نفت خام و لغو کامل تحریم ها یادآور شد: پیش بینی می شود با تدابیر اندیشیده شده، امکان تداوم رشد اقتصادی در سال جاری هم فراهم شود. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در

٩ ماه سال گذشته حدود ۸/۳ درصد بوده است، گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری امکان رشد ۴ درصدی اقتصادی در کشور فراهم شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه در سال ٩۴ خبر داد و تصریح کرد: پیش نویس برنامه ششم توسعه در حالی تدوین می شود که تنها ٢٥ درصد از اهداف برنامه پنجم توسعه محقق شده است.

این مقام مسئول در پایان با تأکید بر اینکه حداکثر ٢٥ درصد از اهداف برنامه پنجم توسعه محقق شده است، خاطرنشان کرد: سال جاری سال پایانی برنامه پنجم توسعه است و دولت خود را آماده تدوین و تنظیم برنامه ششم توسعه در سال ٩۴ کرده و تلاش می شود برنامه ششم بر اساس واقعیت ها و شرایط موجود کشور نوشته و از آوردن احکام بی مورد در قانون برنامه ششم جلوگیری شود.

* استمرار نظام دو نرخی ارز تا پیش از لغو تحریم ها

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه تا پیش از برداشته شدن تحریمهای بین المللی نظام دونرخی ارز در کشور باقی خواهد ماند، گفت: صادرکنندگان می توانند فعالیت های خود را با نرخ ارز آزاد ادامه دهند.

مسعود نیلی در پنجمین گردهمایی کارآفرینان برتر مهندسی پلیمر و شیمی ایران با بیان اینکه پارسال رشد اقتصادی کشور مثبت بود، گفت: از نیمه دوم سال ٩٢ با روند نزولی تورم این امکان فراهم شد که نقدینگی موجود در کشور جذب بازار سرمایه و سیستم بانکی شود. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری افزود: امسال با توجه به کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی قابل توجه در سال ٩٣، سالی سخت به لحاظ اقتصادی خواهیم داشت؛ از سوی دیگر هم اکنون قیمت جهانی نفت حدود ٥٠ دلار است، در حالی که پارسال بیش از یکصددلار بود. وی نرخ تورم کنونی را در کشور ١٥ درصد اعلام کرد و گفت: پارسال دومین بار پس از سال ١٣٧٥ رکورد کاهش نرخ تورم در کشور شکسته شد.

نیلی امسال را به دو بخش اقتصادی تقسیم کرد و گفت: در صورت توافق نهایی هسته ای ایران و کشورهای ١ + ٥ امسال دو نیمه متفاوت از نظر اقتصادی برای کشور می توان متصور بود. با برداشته شدن تحریمهای بین المللی امکان دسترسی ما به بازار های جهانی و صادراتی فراهم می شود. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری انتظارات و فضای مثبت موجود در فعالان بازار و اقتصاد را نسبت به بهبود کسب و کار بعد از توافق هسته ای سبب رونق کشور دانست و گفت: هم اکنون ابزارهای لازم(عمدتاً انتشار اوراق مشارکت)، برای بهبود فضای اقتصادی کشور تا پیش از لغو تحریمها از سوی دولت پیش بینی شده است.

نیلی گفت: بیانیه سوئیس تأثیر زیادی روی بازار سرمایه ایران گذاشت و در صورت حفظ چار چوب کنونی وضع بازار سرمایه و ارز امسال می توان با وجود تحریمها به بهبود شرایط صادرات غیر نفتی امید داشت.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ایجاد آمادگی در اقتصاد کشور برای رفع تحریمها و استفاده از امید ایجادشده در کشور به سبب احتمال توافق نهایی هسته ای برای حفظ وضع موجود اقتصاد را از اولویت های اقتصادی دولت در نیمه نخست امسال اعلام کرد.