قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران در بازارهای جهانی به ترتیب با ٣ دلار و ١٣ سنت و ٣ دلار و ٣٢ سنت کاهش به ۴٩ دلار و ٩٩ سنت و ۴٧ دلار و ۴٩ سنت برای هر بشکه رسید.

میانگین قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران از ابتدای سال تاکنون به ترتیب ٥٠ دلار و ۴٥ سنت و ۴٨ دلار و ١١ سنت برای هر بشکه بوده است.

براساس گزارش امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته منتهی به ٢٣ ماه مارس(٥ فروردین) ٢ دلار و ٢۴ سنت کاهش یافت و به ۴٩ دلار و ۶٧ سنت برای هر بشکه رسید.

میانگین قیمت سبد نفتی اوپک از ابتدای امسال تاکنون ٥٠ دلار و ١١ سنت برای هر بشکه بوده است.

قیمت نفت خام برنت، دوبی و عمان نیز به ترتیب با کاهش ٢, ٠٧، ٢. ٥۶ و ٢. ٨٨ دلار به ترتیب به ٥٣ دلار، ٥١ دلار و ٧١ سنت و ٥٢ دلار و ٧ سنت برای هر بشکه رسید.

قیمت نفت دبلیو. تی. آی هم همچون سایر شاخصهای نفتی یک دلار و ٧٩ سنت کاهش یافت و به ۴۴ دلار و ٧٩ سنت برای هر بشکه رسید.