وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران گفت: اگرچه نرخ بیکاری فصل تابستان نسبت به پاییز یک درصد رشد داشته اما باید به این نکته توجه داشت که تغییرات فصلی و افت فعالیت های کشاورزی در فصل پاییز یکی از عوامل جدی در این افزایش است.

علی ربیعی افزود: با توجه به اقدامات دولت تدبیر و امید در خارج کردن اقتصاد از رکود و وجود آمارهای مختلفی چون افزایش بیش از ۳۰۰ هزار نفری بیمه شدگان اجباری تأمین اجتماعی و کاهش ۲۰ درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری، دیگر شاخص ها نشان می دهد که امید به یافتن شغل در کشور افزایش یافته و از این رو کسانی که در گذشته از یافتن شغل ناامید شده بودند امروز با مشاهده این علائم به یافتن شغل امیدوار شده اند.

وی اظهار داشت: نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران براساس تعاریف و استانداردهای بین المللی است که همواره مورد توجه مجامع برنامه ریزی است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در برنامه ریزی های خود آمارهای این مرکز را ملاک عمل قرار می دهد اما آنچه مورد توجه قرار می گیرد، این است که از سال ۸۵ ما با افزایش ظرفیت دانشگاه ها روبه رو بودیم که از امروز و تا آینده نزدیک این گروه پس از فارغ التحصیلی به گروه جویندگان کار اضافه خواهند شد.

وی ادامه داد: بنابراین پدیده نرخ بیکاری دانش آموختگان به این دلیل که ذکر کردم امروزه بیش از ۲ برابر نرخ عمومی بیکاری است که البته مسئله بیکاری فارغ التحصیلان در حال تبدیل شدن به یک معضل در سطح کشورهای توسعه یافته است.

وی افزود: علت انباشت بیکاری نیز به سالهای ۸۴ تا ۹۱ بازمی گردد که اقتصاد ایران در این سالها با رشد منفی ۵۶ درصدی روبرو بود که خوشبختانه با اقدامات این دولت، کشور به رشد مناسب در سال گذشته دست یافته و اعدادی که در بالا ذکر کردم تمامی نشان می دهد بازار کار با تحرک روبروست اما براین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل بخشی از مشکل فارغ التحصیلان بیکار طرح کارورزی آنها را آماده کرده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره آمارهای اعلام شده، گفت: برخی مسایل مرتبط با نرخ بیکاری را با شاخصهای مختلف و با احتساب افزوده شدن افراد در حال تحصیل در نظام آموزشی و همچنین زنان خانه دار دارای ظرفیت ورود به بازار کار به علاوه شاغلان مشاغل غیررسمی و به تعبیری افزودن همسایگان بیکاری آمارهایی را ارایه می دهند اما براساس آنچه ملاک عمل مرکز آمار ایران است، نرخ بیکاری همان ۱۰.۵ درصد است.

ربیعی یادآور شد: یکی از دشواری های بازار کار ایران تغییر علائق و گرایش های جویندگان کار است. در گذشته کار به عنوان یک محل درآمد محسوب می شد اما امروزه کار به عنوان یک منزلت اجتماعی و متأسفانه یافتن شغل در کشور معادل با استخدام تلقی می شود در حالیکه جامعه فارغ التحصیلان ما باید با بکارگیری ابزارهای کارآفرینی خود منشأ تولید شغل باشند و با ایفای نقش موثر در فرآیند تولید و ارتقای بهره وری خود در اقتصاد کشور منشاء اثر باشند. براساس نتایج آمار این نرخ بیکاری در زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.

ربیعی خاطرنشان ساخت: امروز در جهان با پدیده ای به نام ' جوانان نه شاغل، نه تحصیلکرده و نه صاحب مهارت ' روبرو هستیم و این مسئله یکی از مولفه های اساسی در تغییرات نرخ بیکاری متفاوت محسوب می شود که کشور ما نیز با این پدیده دست به گریبان است اما براساس آنچه ملاک عمل مرکز آمار ایران است و نرخ بیکاری همان ۱۰.۵درصد است و آمارهای ما نیز نشان می دهد که تعداد بکار گمارده شدگان از سوی مراکز کاریابی سیر صعودی دارد.

وی درباره اشتغال زنان نیز گفت: موضوع تمایل زنان برای ورود به بازار کار نیز از دیگر تحولات موجود در بازار کار کشور است که این تغییرات از مسایل پیش رو است که باید برای آن تدابیر لازم اتخاذ شود.

وی افزود: طرح های مختلفی برای تولید شغل تدوین شده و کارهایی ما در حوزه برندسازی پوشاک و کفش در دست اجرا داریم که معتقدیم با یک تحرک می توان در این دو حوزه بیش از ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کرد.

ربیعی همچنین از طرح حمایت از کسب و کارهای کوچک خبر داد و گفت در این طرح از طریق عامل های پشتیبانی کننده و توسعه دهنده متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک در قالب خوشه ها و شبکه های کسب و کار حمایت خواهد شد و آموزش های فنی و حرفه ای و دانش اجتماعی کار را فرا خواهند گرفت و سپس با مدیریت عامل پشتیبانی کننده اقدام به تولید کالای خدمت می کنند.