روز پنجشنبه، ۲۴ مهر(۱۶ اکتبر) معاملات در اکثر بازارهای سهام جهان دستخوش نوسانات شدید بود و در لندن، شاخص بهای سهام پس از یک افزایش موقت، بیش از ۲ درصد سقوط کرد. در مجموع، شاخص سهام در بازار سهام لندن - فوتسی - ظرف مدت شش هفته از آغاز ماه سپتامبر تا امروز حدود ۱۰ درصد تنزل کرده است.

تغییرات شاخص سهام در دیگر بازارهای اروپایی تفاوت چندانی با بازار لندن نداشت و شاخص سهام در بورس‌های فرانکفورت و پاریس نیز پس از اندکی بهبود در آغاز معاملات، کاهش یافت هر چند میزان این کاهش کمتر از بازار لندن بود.

انتشار آمار تورم در حوزه پول واحد اروپایی - یورو - به ایجاد خوشبینی نسبت به آینده اقتصادی منطقه کمکی نکرد. طبق آمار جدید، نرخ تورم در ماه سپتامبر ۳ دهم درصد بود که پائین‌ترین نرخ تورم از سال ۲۰۰۹ محسوب می‌شود. بازارهای مالی روند تنزل نرخ تورم را به کمبود تقاضا نسبت داده و آن را نشانه بی‌تحرکی اقتصاد منطقه تلقی کرده‌اند.

روند تنزل بهای سهام در اکثر بازارهای جهان روز گذشته شدت گرفت به نحوی که در پایان معاملات، متوسط میزان کاهش شاخص بهای سهام بازارهای اصلی جهان از چهار سال پیش به اینسو بی‌سابقه بود.

در لندن، طی روز گذشته، ۴۶ میلیارد پوند از ارزش بازار کاسته شد در حالیکه شرایط در برخی از بارازهای اروپایی، مانند یونان، به مراتب بدتر بود.

بازارهای شرق آسیا از جمله توکیو نیز شاهد روند نزولی بهای سهام بوده‌اندبازارهای شرق آسیا نیز که معاملات خود را چند ساعت قبل از بازارهای اروپایی آغاز می‌کنند با وضعیتی مشابه مواجه بوده‌اند. در روز پنجشنبه، شاخص بهای سهام بازار توکیو - نیکی - بیش از ۲ درصد کاهش یافت و به پائین‌ترین سطح طی چهار ماه و نیم گذشته رسید. شاخص سهام در بازار شانگهای چین نیز ۷ دهم درصد کاهش داشت.

نگرانی از ادامه و حتی تعمیق رکود در اقتصاد جهانی و بی‌ثباتی ناشی از عملیات گروه دولت اسلامی در منطقه خاورمیانه و احتمال گسترش ناآرامی و عملیات خشونت‌آمیز به سایر نقاط جهان از جمله عوامل عدم اطمینان به وضعیت اقتصاد جهانی دانسته شده است.

این وضعیت بر بازارهای کالا نیز اثر گذاشته و به خصوص باعثکاهش تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای نفت خام شده است. چنین وضعیتی به نوبه خود می‌تواند به ضعف اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت منجر شود. برای کشورهای نفت خیزی که دارای اقتصادهای ضعیف‌تری هستند، این وضعیت حتی نگران کننده‌تر است.

معمولا کاهش بهای نفت خام برای اکثر کشورهای پیشرفته، که به نفت وارداتی متکی هستند، خبر خوشایندی است اما در شرایطی که کاهش نرخ تورم در اروپا باعثوحشت از بروز تورم منفی و خطر تعمیق و تداوم رکود شده، از نظر اقتصاد جهانی نمی‌توان این روند را مطلوب تلقی کرد.

عدم اعتماد به شرایط اقتصادی جهان باعثشده است که سرمایه‌گذاران به سوی سرمایه‌گذاری‌های امن گرایش یابند که به خصوص افزایش تقاضا و بهای طلا را به همراه داشته است.