علی لو افزود: اگر کاهش دو سه درصدی قیمت برخی خودروها توسط شرکت های خودروساز با هدف کاهش فشار ناشی از افکار عمومی باشد، این موضوع مورد تأیید و قابل قبول نخواهد بود.

وی با اشاره به لزوم روند افزایش کیفیت به موازات کاهش قیمت از سوی شرکت های خودروساز، گفت: تا هنگامی که خودروسازان این روند را در تولیدات خود اعمال نکنند، نمایندگان مجلس دو مسأله کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی را همچنان مورد پیگیری قرار خواهند داد.

علی لو فرمول اخیر قیمت های خودرو را که از سوی شورای رقابت ارائه شده مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: دستورالعمل کنونی قیمت گذاری خودرو مورد قبول کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیست و اعتقاد داریم باید فرمول دقیق و علمی، که هم به نفع خودروساز و هم به نفع مصرف کننده باشد، برای قیمت گذاری خودرو تدوین شود.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر عدم ارائه اطلاعات از سوی شرکت های خودروساز به شورای رقابت برای تصمیم گیری درخصوص قیمت خودروها، خاطرنشان کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال دریافت اطلاعات خودروسازان است تا پس از تکمیل، آن را به شورای رقابت ارائه کند.