تا هفته گذشته که موارد ارسالی به کمیسیون اقتصادی را پیگیری می کردم لایحه اصلاح نظام بانکی و لایحه افزایش سرمایه بانک ها، هنوز به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده نشده بود و اگر هم زمانی ارجاع داده شود اعضای کمیسیون اقتصادی زودتر از سایرین متوجه این موضوع می شوند.
در رابطه با لایحه افزایش سرمایه بانک ها و اصلاح نظام بانکی کشور لازم است چند نکته را ذکر کنم:
اگر در مسیر نظام بانکداری از افزایش سرمایه ها به طور صحیح استفاده شود و فشارهای اقتصادی که در طول چند سال گذشته در نظام بانکی به وجود آمده، مانند فساد سه هزار میلیاردی و امثال اینها که منجر به ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشور شده، جلویشان گرفته شود شاید بتوان به افزایش سرمایه بانک ها خوش بین بود، اما اگر قرار باشد افزایش سرمایه بانک ها در مسیر انحرافی مورد استفاده قرار گیرد و به معوقات بانکی تبدیل شود و بعد از آن کشور هر روز با چالش ها و مشکلاتی روبه رو باشد که عده ای سرمایه بانک ها را در اختیار بگیرند و به خارج از کشور ببرند و در آنجا سرمایه گذاری کنند یا در مسیرهایی که به تولید کشور لطمه وارد کند استفاده شود، نادرست است و حتی موافقم اگر قرار است چنین اتفاقاتی بیفتد سرمایه فعلی بانک ها را هم کم کنیم.
متاسفانه در چند سال گذشته بانک ها وظیفه اصلی خود را فراموش و رها کرده بودند و به سرمایه گذاری در پروژه های مختلف از جمله خانه سازی روی آورده بودند و هنوز هم بعضی از بانک ها در این پروژه ها سهیم هستند. بانک ها به جای اینکه سرمایه خود را در اختیار تولیدکننده و صنعتگر قرار دهند تا هم ایجاد اشتغال شود و هم تولید ملی افزایش پیدا کند، متاسفانه همان طور که گفتم سرمایه ها را در مسیرهایی به کار گرفتند که فقط برای خود بانک ها سوددهی داشته باشد، مانند خرید زمین که این موضوع حاکی از آن است که بانک ها از وظیفه اصلی خود خارج شده اند و به فعالیت های متفرقه روی آورده اند.
چند سال بود که دولت گذشته قول داده بود لایحه ای را در راستای اصلاح نظام بانکداری کشور به مجلس تقدیم کند، که هیچ وقت این لایحه به مجلس ارسال نشد. در دولت یازدهم که حدود یک سال از عمر آن می گذرد هنوز هم این اصلاحیه به مجلس فرستاده نشده است و همچنان در هیئت دولت در حال بررسی است. در حال حاضر نظام بانکداری کشور بیمار است.
قوانینی که سال ها پیش در رابطه با نظام بانکداری در کشور تصویب شده در حال حاضر و در شرایط فعلی در نظام جمهوری اسلامی خیلی عملیاتی نیست و باید تغییر و تحولی در آن ایجاد شود و قوانین بانکداری اصلاح شود. اما اگر سرمایه بانک ها افزایش پیدا کند و قوانین اصلاح نشود قطعاً با چالش و مشکلاتی در آینده روبه رو می شویم لذا یکی از کارهای اساسی که در طرح تحول اقتصادی مطرح کردیم و خیلی روی آن تاکید داشتیم، بحثتحول در نظام بانکی بود اما در آن مقطع فقط بحثهدفمندی یارانه ها بررسی شد و مباحثدیگر آن طور که باید با جدیت پیگیری نشد.
در حال حاضر در کشور مردم به طور جدی با مشکل روبه رو هستند. از یک طرف مبالغ کلانی در اختیار تعداد معدودی از افراد خاص قرار گرفته که آنها به هیچ عنوان حاضر نیستند بدهی های خود به بانک ها را پرداخت کنند. از طرف دیگر مردم برای گرفتن وام ازدواج چندین سال است در نوبت هستند اما وامی که در حد چند میلیون تومان است، نزدیک دو سال می شود که به جوانان پرداخت نمی شود و همین طور وام مسکن که مدتی است بانک ها وام مسکن را تعطیل کرده اند و پرداخت نمی کنند، اما در مقابل همان طور که گفته شد افرادی هستند که به راحتی پول را در قالب وام می گیرند و به راحتی هم پرداخت نمی کنند و یکی از دلایل اینکه افراد خاص بدهی های خود را به بانک ها پرداخت نمی کنند، این است که بانک ها تضمین کافی و لازم را از افرادی که به آنها وام های چند میلیاردی داده اند، نگرفته اند و به همین دلیل نمی توانند با آنها برخورد کنند. سخن من در رابطه با افزایش سرمایه بانک ها این است که اول باید قانون بانکداری کشور اصلاح شود و بعد نظارت کافی وجود داشته باشد و بعد سرمایه بانک ها افزایش پیدا کند. امروز در کشور، اشخاصی بوده و هستند که صد میلیارد، ۱۰ میلیارد و بعضی ها حتی هزار میلیارد از بانک وام گرفته اند اما هیچ تضمینی نداده اند در صورتی که مردم ما که دل خوشی شان گرفتن یک وام ازدواج یا مسکن است و به همان چند میلیون تومان راضی هستند، مجبورند برای گرفتن وام چند میلیونی صدها تضمین و تعهد بدهند تا بعد از کلی در نوبت بودن شاید وام به آنها تعلق بگیرد.
در آخر باید بگویم اگر لایحه افزایش سرمایه بانک ها، با نظر کارشناسان اقتصادی مجلس و نظارت افراد خبره ای که در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور دارند مورد بررسی قرار بگیرد و پیشنهادات آنها اعمال شود، امیدواریم قانونی تصویب شود که بانک ملزم شود پول را در مسیر نظام بانکداری صحیح استفاده کند و مانند الان که بانک ها به دنبال سود بیشتر هستند، نباشد. اگر افزایش سرمایه بانک ها دردی از جامعه، بخش تولید و صنعت دوا نکند، و تصویب شود قطعاً سرمایه های کشور به نابودی کشیده می شود.
* نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
۳۹۳۹