مجلس شورای اسلامی هفته آینده رسیدگی به لایحه بودجه ۹۲ را آغاز می کند.

به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، مجلس شورای اسلامی هفته آینده از روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور را دردستور کار قرار داده است.

گفتنی است طبق آیین نامه مجلس در زمان بررسی لایحه سالانه دستور دیگری در دستور کاری مجلس جز بودجه قرار نمی گیرد.