ملت ایران: سعید صابونی با بیان اینکه وام مسکن مهر در استان البرز افزایش ۵ میلیون تومانی پیدا کرد، گفت: وام مسکن مهر در استان البرز از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.

وی ادامه داد: با مصوبه هیئت دولت وام مسکن مهر در استان البرز به دلیل افزایش متراژ مسکن به ۳۰ میلیون تومان رسید.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در استان البرز در ادامه تصریح کرد: با پیگیری های وزیر راه و شهرسازی در هیئت دولت، وام مسکن مهر در این استان افزایش یافت.
صابونی با اشاره به اینکه شهرستانهای ماهدشت و شهرک ابریشم در استان البرز دارای مسکن مهر هستند، افزود: در حال حاضر این وام تنها مربوط به استان البرز است.
وی در ادامه اظهار داشت: بازپرداخت این وام ۲۰ ساله است.
صابونی با اشاره به اینکه خرید و فروش مسکن مهر غیرقانونی است، گفت: در حال حاضر هیچ خرید و فروش مسکن مهری بدون سند انجام نمی شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در استان البرز خاطرنشان کرد: این وام تنها برای مسکن مهر است و مسکن های مهر خودمالکی را در بر نمی گیرد.