به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران قیمت انواع برنج در میادین میوه و تره بار به شرح زیر است.

نام محصول

نرخ مصوب کیلوگرم(ریال)

شیرودی

۴۷۰۰۰

انواع دودی

۵۷۰۰۰

طارم اصل

۵۵۰۰۰

طارم رمضانی

۴۵۰۰۰

طارم عسکری

۴۱۰۰۰

ندا

۳۶۵۰۰

نیمدانه

۳۰۰۰۰

هاشمی

۵۶۰۰۰

وارداتی - دانه بلند۱۱۲۱ - هندی

۴۸۰۰۰

وارداتی - سایر انواع هندی

۳۷۰۰۰

وارداتی - انواع پاکستانی

۲۴۰۰۰

وارداتی - آرژانتین

۵۰۰۰

وارداتی - اروگوئه

۲۷۰۰۰

وارداتی - تایلندی

۱۸۰۰۰