ملت ایران: ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه تا تاریخ ۲۳ اسفند ماه سال گذشته رقم ۳۸ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان تسهیلات به مسکن مهر اختصاص یافت که ۳۰ هزار میلیارد تومان آن برای مسکن شهری بوده است، گفت: این وام ها با سود ۴ درصد پرداخت شده است و در واقع هر میزان تسهیلاتی که دولت به این اقشار داده است بطور مستقیم به نفع آنها بود همچنین زمین را بدون پول دولت واگذار کرد که همه اینها ارزش افزوده ای است که به متقاضی تعلق می گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر در دولت های بعدی مسکن مهر ادامه پیدا کند چه پیشنهادی را برای آنها دارید، گفت: مسکن مهر یکسری مشکلات داشت زیرا سه منبع اصلی برای هزینه های آن در نظرگرفته شده بود اولین آن منابع بانکی بود که بانک ها تاکنون خوب همکاری کردند دوم آورده متقاضیان و سوم هم منابع مالی دولت به عنوان یارانه بخش مسکن بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به حضور بیشتر بنده در وزارت مسکن، می توانم بگویم که دولت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان یارانه به وزارت نیرو برای تامین زیرساخت ها، آماده سازی و هزینه های پروانه های ساختمانی و تمامی موافقتنامه هایی که در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مطرح شده بود، پرداخت کرده است.
صومعلو با بیان اینکه بنابراین تمامی پرداخت ها از سوی دولت انجام شده بود، اظهار داشت: بنده معتقدم که مشکلات ما در اوایل تعاونی های کم کار بود که با حضور نیکزاد در وزارت راه و شهرسازی و اینکه مشاهده شد که تعاونی ها توان پیش بردن کار را ندارند، انبوه سازان به عنوان متخصصان وارد اینکار شدند و بیش از ۵۰۰ هزار واحد را مدیریت کردند.
وی تصریح کرد: بنابراین هر کجا که انبوه سازان وارد شدند پروژه را جمع کردند اما در تعاونی ها پیشرفت کار به توان تعاونی و اطلاعات تعاونی بستگی داشت، در واقع هر کجا که مدیران خوب و مطلع حضور داشتند واحدها به اتمام رسید و هر جا مجری غیرحرفه ای وارد شد ما مشکل داریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشکلاتی که در تامین زیرساخت های مسکن مهر وجود داشت، بیان کرد: در موضوع خدمات زیرساختی نیز نسبت به سال های قبل همکاری وزارت نیرو خوب بوده است اما به دلیل اینکه حجم کار ما بسیار بالا است و در بعضی از شهرهای ما نیاز به تامین و تجهیز و تصفیه خانه بود، وزارت نیرو عقب افتاد اما در بخش خطوط انتقال آب و برق موفق عمل کرده است و همیشه وزارت نیرو و راه و شهرسازی جلساتی را برای حل این مشکل می گذارند.