ملت ایران:این در حالی است که به نظر می رسد قیمت های اعلامی تنها تا حدودی با فرمول قیمت گذاری شورای رقابت همخوانی دارد و خودروسازان بخشی از این فرمول را که مربوط به هزینه های مالی می شود به نفع خود بازخوانی کرده اند. گفته می شود قیمت خودروها بین یک تا دو میلیون تومان نسبت به نرخ های فعلی کاهش خواهند داشت، هرچند ظاهرا این کاهش قیمت نصیب خودروهای مونتاژی مانند سوزوکی ویتارا و مگان نخواهد شد.
شورای رقابت دوشنبه هفته گذشته فرمول نهایی قیمت گذاری خودرو را اعلام و حتی کارگروه خودرو شورای رقابت نیز بر اساس این فرمول قیمت چند خودرو را تعیین کرد، اما خودروسازان بلافاصله واکنش نشان داده و مدعی شدند در محاسبه هزینه تولید و قیمت نهایی محصولات شان اشتباه شده است. آنها مدعی اند شورای رقابت برخی فاکتورهای موثر در هزینه تولید خودرو را مانند «بهره بانکی»، در فرمول موردنظر اعمال نکرده و از همین رو قیمت های حاصله از این فرمول، واقعی نیست.
از آن سو هرچند شورای رقابت نیز تاکید کرده تغییری در فرمول خود نمی دهد و از مواضع اش کوتاه نخواهد آمد، اما به گفته خودروسازان، صحبت هایی انجام شده و قیمت هایی که فردا اعلام می شوند، مورد توافق طرفین است.
طبق آنچه شورای رقابت اعلام کرده، قیمت خودروها باید بین ۱۱ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند، اما ظاهرا خودروسازان به کاهش هشت تا ۱۰ درصدی قیمت رضایت داده اند و قیمت های اعلامی فردا نیز متاثر از همین کاهش ها خواهند بود.
طبق اعلام خودروسازان، مشتریان می توانند از فردا با مراجعه به نمایندگی ها و سایت اینترنتی آنها، برای خرید خودرو با قیمت های جدید اقدام کنند. همچنین برای آن دسته از مشتریانی که پیش تر ثبت نام کرده اند نیز مبنای محاسبه قیمت خودرو، نرخ های جدید خواهد بود. خودروسازان ظاهرا این قول را هم داده اند که ما به التفاوت قیمت های جدید و قدیم خود را به مشتریان باز خواهند گرداند.
اما شورای رقابت در حالی اعلام کرده ملاک عملش فرمول اعلامی است که خودروسازان نیز می گویند بر مبنای همان فرمول قیمت گذاری کرده اند. به گفته آنها، فرمول شورای رقابت بر پایه ضرایب تورم و هزینه تولید استوار است، حال آنکه این شورا برخی هزینه های مالی مانند «نرخ بهره بانکی» را در ضرایب مربوطه لحاظ نکرده است.
در واقع حرف خودروسازان این است که برخی هزینه های تولید در فرمول شورای رقابت از قلم افتاده اند و آنها خود اقدام به لحاظ کردن این «از قلم افتاده ها» کرده اند. حال باید دید قیمت هایی که ظهر امروز اعلام می شوند، تا چه حد با فرمول اعلامی شورای رقابت متفاوت خواهد بود و این شورا چه واکنشی در قبال اقدام خودروسازان نشان خواهد داد؟