به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: با افزایش ۳۸ تا ۳۹ درصدی قیمت حامل های انرژی، یارانه های نقدی افزایش نمی یابد.
در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص مصوبات دیروز این کمیسیون گزارشی را در جمع خبرنگاران ارائه داد.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت پیشنهاد کرده بود تا امسال از محل هدفمندی یارانه ها ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که از این میزان ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه نان و ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شود.
وی ادامه داد: این ۱۲۰ هزار تومان هم به صورت ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم خانوار، ۱۵ هزار میلیارد تومان سهم تولید و ۱۵ هزار میلیارد تومان کمک به بودجه هزینه شود.
قادری با بیان اینکه برای تامین درآمد مورد نظر دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی باید این قیمت ها حداقل به میزان ۴ برابر افزایش می یافت، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت تنها می تواند در سال ۹۲،۵۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها درآمد کسب کند که میزان ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از محل یارانه نان و ۳۸ هزار و ۸۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین می شود.
نماینده شیراز با بیان اینکه با مصوبه کمیسیون تلفیق قیمت حامل های انرژی تنها ۳۸ تا ۳۹ درصد افزایش می یابد، گفت: دولت می تواند این افزایش قمیت را در بنزین، گازوئیل یا سی ان جی به صورت یکجا و یا قیمت همه حامل های انرژی به صورت متوسط اعمال کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: دولت برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت ها و همچنین کاهش تورم اجرای این قانون باید قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد که قابل انتقال نیست.
قادری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یارانه نقدی مردم نیز افزایش می یابد گفت: این موضوع باید در بخش هزینه ای بودجه بررسی شود اما استنباط بنده این است که یارانه نقدی افزایش نمی یابد.
وی ادامه داد: حدود هشت هزار میلیارد تومان از اجرای این قانون اضافه می آید که برای کمک به بخش های تولیدی و بهداشتی پرداخت می شود.