به گزارش ملت ایران، مقداد همتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه ۳۵۰ هزار واحد مسکن مهر در کل کشور آماده افتتاح داریم، گفت: یک میلیون واحد مسکن مهر تا پایان سال ۹۲ به متقاضیان تحویل داده می شود.
وی ادامه داد: ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر، ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۳۳۰ هزار در شهرهای جدید و ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر در حوزه بافت های فرسوده، از جمله برنامه های وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال ۹۲ است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص انشعابات واحدهای مسکن مهر در شهرهای جدید، گفت: مسئولیت اصلی انشعابات آب و برق، گاز واحدهای مسکن مهر برعهده وزارت نیرو و نفت است.
همتی در ادامه تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی تمامی حق انشعابات آب، برق، گاز را به وزارت نیرو تحویل داده و توافقات اصلی با وزارت نیرو انجام شده است.
وی در ادامه یادآور شد: واحدهای مسکن مهر در شهرهای گلبهار و بخشی از واحدهای مسکونی در هشتگرد، آب، برق و گاز ندارند.