به گزارش ملت ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران، قیمت انواع موبایل Apple در بازار به شرح زیر است. برخی قیمت ها با توجه به ضمانت ها متفاوت است.

موبایل

قیمت تومان

Apple iPad ۴ Wi - Fi + Cellular. ۱۲۸ GB

۳,۴۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi + Cellular. ۶۴ GB

۳,۰۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi + Cellular. ۳۲ GB

۲,۷۰۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi + Cellular. ۱۶ GB

۲,۳۶۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi. ۱۲۸ GB

۳,۱۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi. ۶۴ GB

۲,۵۰۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi. ۳۲ GB

۲,۲۸۰, ۰۰۰

Apple iPad ۴ Wi - Fi. ۱۶ GB

۱,۹۸۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi + Cellular. ۶۴ GB

۲,۴۸۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi + Cellular. ۳۲ GB

۲,۲۸۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi + Cellular. ۱۶ GB

۱,۸۰۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi. ۶۴ GB

۱,۹۵۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi. ۳۲ GB

۱,۷۵۰, ۰۰۰

Apple iPad mini Wi - Fi. ۱۶ GB

۱,۴۵۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۵.۶۴ GB

۳,۳۰۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۵.۳۲ GB

۲,۹۰۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۵.۱۶ GB

۲,۵۰۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۴S. ۶۴ GB

۲,۷۰۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۴S. ۳۲ GB

۲,۵۰۰, ۰۰۰

Apple iPhone ۴S. ۱۶ GB

۲,۱۰۰, ۰۰۰

Apple iPad ۳ Wi - Fi + ۴G. ۶۴ GB

۲,۹۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۳ Wi - Fi + ۴G. ۳۲ GB

۲,۵۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۳ Wi - Fi + ۴G. ۱۶ GB

۲,۲۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۳ Wi - Fi. ۱۶ GB

۱,۸۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۳ Wi - Fi. ۳۲ GB

۲,۱۵۰, ۰۰۰

Apple iPad ۳ Wi - Fi. ۶۴ GB

۲,۴۰۰, ۰۰۰