سکه و طلا قیمت
گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۴۰۰۰
بهار آزادی ۱۲۶۰۰۰۰
امامی ۱۳۱۰۰۰۰
نیم ۶۷۵۰۰۰
ربع ۴۲۰۰۰۰
گرمی ۲۹۰۰۰۰