ملت ایران: سیدجواد تقوی با اشاره به کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی و تبعیت بازار ایران از این کاهش قیمت ها گفت: با توجه به کاهش قیمت جهانی، فروشندگان طلا در داخل کشور نیز باید قیمت ها را کاهش داده و به نفع مصرف کنندگان عمل کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته مسئولیت تنظیم بازار و سیاستگذاری طلا با بانک مرکزی است و این بانک آنگونه که تصمیم گیری کند عمل خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در این میان چنانچه بانک مرکزی از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای بازرسی از بازار و نظارت درخواستی داشته باشد، حتما به آن عمل خواهد شد و برای نظارت بر بازار وارد عمل می شویم.

به گفته تقوی، بانک مرکزی برای احقاق حقوق مردم باید وارد عمل شده و اجازه ندهد که برخی فروشندگان از این فرصت سوء استفاده کنند.