به گزارش ملت ایران رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان با بیان اینکه صنعتی سازی در مسکن مهر موفق ب طور کامل موفق نبوده است، گفت: عمر ساختمانهای مسکن مهر کمتر از ۵۰ سالی است که مسئولان اعلام می کنند.

مهدی موذن در گفتگو با مهر در خصوص اینکه صنعتی سازی در مسکن مهر اظهار داشت: مسئولان نظام مهندسی عمر ساختمان های مسکن مهر را ۵۰ سال عنوان کرده اند که این مقدار صنعتی سازی هم حداکثر ۵۰ سال جواب می دهد اما بسیاری از کارشناسان رقم های کمتر از این را هم تایید می کنند.

وی تصریح کرد: امروز صنعتی سازی در دنیا به جایی رسیده که از نگاه ما بسیار خارق العاده است بنابراین اگر امتداد صنعتی سازی را آنجا ببینیم راه درازی تا رسیدن به آن نقطه داریم.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان با بیان اینکه هر ساختمان به فراخور تکنیکی که به کار گرفته میشود درصدی صنعتی سازی دارد، گفت: روش ساختمان سازی که دنیا در انجام می دهد اینست که پروژه یک هزار واحدی را در ۶ ماه تحویل می دهند اما در کشور هنوز به این روش ها دست پیدا نکردیم.

وی با تاکید بر اینکه هنوز تکنیک های مدرن صنعتی سازی در کشور شناخته شده نیست، بیان کرد: درصد صنعتی سازی را مسئولان تا ضریب ۲۹ درصد هم اعلام کردند که در مسکن مهر اجرا می شود اما برخی از این واحدها مشکلاتی دارند که نشان می دهد در صنعتی سازی هم موفق عمل نشده است.

موذن تصریح کرد: برای صنعتی سازی در مسکن مهر از روش قالب تونلی استفاده می شود به این معنا که در کارگاه برخی از مصالح روی هم سوار می شود و ساختمان را مونتاژ می کنند اما این روش موجب نمی شود که ساختمان یکماهه تمام شود زیرا مابقی وسایل مورد نیاز به روش صنعتی سازی نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که صنعتی سازی موجب ایمنی در مسکن مهر می شود، اظهار داشت: ایمنی در صنعتی سازی نیست بلکه در روشهای بهینه ساخت، استفاده از نیروی انسانی مجرب و مصالح استاندارد است و صنعتی سازی تنها سبک سازی، ارزان سازی و سریع سازی است.