به گزارش ملت ایران به نقل ازباشگاه خبرنگارانقیمت خودروهای پرتیراژ داخلی به شرح زیر است:

نوع خودرو قیمت بازار قیمت کارخانه
سایپا ۱۱۱ ۱۵ میلیون و ۳۰۰هزار ۱۶ میلیون و ۷۰۰هزار
سایپا ۱۳۱SL ۱۴ میلیون ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار
سایپا ۱۳۱SX ۱۵ میلیون و ۲۰۰هزار ۱۶ میلیون و ۵۰هزار
تیبا ۱۸میلیون ۱۹ میلیون و ۲۹۰ هزار
تندر ۹۰ پارس خودرو E۲ ۳۱ میلیون ۳۵ میلیون و ۵۰ هزار
مگان ۷۲میلیون ۷۴ میلیون و ۴۰۰هزار
ماکسیما ۱۰۷میلیون ۱۰۳میلیون
۲۰۶ صندوق دار V۸ ۳۷میلیون ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار
۲۰۶ صندوق دار V۹ ۴۷میلیون ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار
تندر ۹۰ ایران خودرو E۲ ۳۱ میلیون ۳۵ میلیون و ۵۰ هزار
پژو پارس سال ۲۹میلیون و ۵۰۰ هزار ۲۹میلیون
پژو ۴۰۵ ۲۳میلیون ۲۵ میلیون و۵۰۰هزار