ملت ایران: منصور حاجی آخوندیان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران در گفتگو با مهر، درباره وضعیت کنونی قیمت ها در بازار کاغذ گفت: با ورود یک محموله قابل توجه از کاغذ گلاسه، قیمت این نوع کاغذ با حدود ۲۰ درصد کاهش نسبت به قیمت ۶۰۰۰ تومانیِ هر بند آن در قبل از عید، به ۵۴۰۰ تومان کاهش یافته است.
وی افزود: این محموله کاغذ گلاسه هم اکنون در بازار در حال توزیع است و فعلاً با همین قیمت به فروش می رسد. اما اینکه با فروش این کاغذها، قیمت گلاسه به رقم قبلی بازخواهد گشت یا خیر، نمی توان برآورد دقیقی به دست داد. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران همچنین درباره بهای کاغذ تحریر اندونزی هم گفت: قیمت این نوع کاغذ در بازار تهران تغییری نکرده و هم اکنون با حدود ۷۷ تا ۷۸ هزار تومان برای هر بند خرید و فروش می شود.
حاجی آخوندیان، همچنین اعضای صنف متبوعش را از اتهام گرانفروشی مبرا دانست و تاکید کرد: کاسب، گرانفروش نیست، بلکه توزیع کننده گرانی است که به خاطر شرایط بدِ اقتصادی به کالاها تحمیل می شود. وی نقش دولت را هم در ساماندهی بازار محصولات یادآور شد و گفت: دولت با نظارت بر بازار می تواند در تنظیم قیمت ها نقش موثری داشته باشد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران با ذکر مثالی ادامه داد: در روزهای اول عید پرتقال کیلویی ۱۲۰۰ تومان عرضه می شد که یک باره به ۱۸۰۰ و بعد به ۳۰۰۰ تومان رسید؛ فقط به خاطر اینکه به گفته خود آقایان مسئول «سردخانه ها ۴ روز تعطیل شدند». در همین یک مورد اگر دولت بر بازار نظارت جدی می داشت، شاید این میزان تفاوت قیمت به وجود نمی آمد.