مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: با توجه به طراحی و تولید خودروهای جدید، تولید خودوری پراید به تدریج کاهش می یابد و خودروهای داخلی دیگر جایگزین آن می شود.
سعید مدنی در حاشیه بازدید از کارخانجات قطعه ساز و زیرمجموعه سایپا در شهرک صنعتی گلپایگان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در بازدید امروز شاهد روند رو به رشد و توسعه کارخانجات قطعه ساز و زیرمجموعه سایپا در گلپایگان بودیم.
وی افزود: در یکی ۲ سال گذشته برخی تولیدکنندگان دچار فراز و نشیب هایی شدند اما در مدت اخیر روند رو به رشدی داشته اند و امیدواریم تمام شرکت ها در سال جدید ۲ برابر کار کنند چرا که ظرفیت تولید در سال ۹۳،۲ برابر سال گذشته پیش بینی شده است.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با اشاره به برنامه های حمایتی از زیرمجموعه های سایپا گفت: گروه سایپا زیرمجموعه های خود را از نظر فنی و تکنیکی حمایت می کند و از بعد مالی نیز دولت، بودجه های ویژه ای برای توسعه صنعت خودروسازی و صنایع وابسته به آن پیش بینی کرده است.
وی با بیان اینکه ارزش افزوده خودروسازی ۱۵ تا ۲۰ درصد و ارزش افزوده قطعه سازان حدود ۸۵ درصد بوده، تصریح کرد: در حال حاضر واحدهای قطعه ساز در سایت های مختلف به اندازه کافی داریم و بهتر است دیگر بر روی نقاط ضعف صنعت خودروسازی و همچنین افزایش توان تحقیقاتی قطعه سازان برای تولید محصولات جدید و طرح های نو کار کنیم.
مدنی شرایط حاکم بر فضای کسب و کار کشور و برخی سیاست های مغرضانه دولت های استکباری را از مهمترین علل رکود بازار خودرو در سال های اخیر عنوان و بیان کرد: اگرچه این شرایط و تحریم ها میزان تولید کشور را کند کرد و کاهش داد اما خودباوری در نیروهای داخلی ایجاد کرد که توانستند بسیاری از قطعات وارداتی را در کشور تولید و روند خودکفایی را تسریع کنند.
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اظهار کرد: در حال حاضر روند رو به رشدی بر فضای تولید خودروهای داخلی حاکم شده و هر روز هم بهتر می شود تا جایی که سال ۹۵ سال احیای کامل صنعت خودروسازی کشور اعلام شده تا خودورسازان دوباره به تولید حداکثری خود برسند.
وی با بیان اینکه خودروهای جدید در دست طراحی و تولید قرار دارد، خاطرنشان کرد: در آینده تولید خودوری پراید به تدریج کاهش می یابد و تولید خودروهای داخلی دیگر جایگزین آن می شود.
۲۳۵۰۳