معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: با تغییر نحوه مصرف گاز در منازل و ممیزی و اصلاح سیستم حرارتی منازل ۲۰ درصد در مصرف صرفه جویی خواهد شد که این به میزان ۵۰۰ میلیون مترمکعب یعنی تولید گاز در دو فاز پارس جنوبی است.
حمیدرضا عراقی گفت: با تولید و توزیع بخاری هایی با راندمان بالا و ممیزی منازل و ادارات به میزان تولید ۲ فاز پارس جنوبی در مصرف صرفه جویی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه با توجه به پایین بودن مصرف گاز در تابستان مشکل خاصی در این فصل نداریم، گفت: منازل مردم در زمستان ۸۰ درصد گازکشور را مصرف می کنند از این رو مجبور می شویم در این فصل میزان گاز نیروگاهها و صنایع را کم کنیم.
او با بیان اینکه کمبود گاز نداریم، گفت: باید میزان مصرف را کنترل کرد تا در زمان پیک مصرف مشکل نداشته باشیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: برنامه این است که بتوانیم برای نقاط پرمصرف و دور از شبکه اصلی(شمال و شمال غربی کشور) ذخیره سازی کنیم تا از طریق مینی ال ان جی بتوانیم در زمستان به این نقاط تزریق کنیم.
عراقی به اقداماتی که در دستور کار وزارت نفت برای کاهش میزان مصرف کاز قرار دارد اشاره کرد و گفت: بخاری های با راندمان بالا تولید و توزیع خواهد شد و سیستم حرارت مرکزی منازل و ادارات ممیزی و اصلاح خواهد شد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی گازبا تغییر نحوه مصرف گاز در منازل و ممیزی و اصلاح سیستم حرارتی منازل ۲۰ درصد در مصرف صرفه جویی خواهد شد که این به میزان ۵۰۰ میلیون مترمکعب یعنی تولید گاز در دو فاز پارس جنوبی است.
او با بیان اینکه با روش گاز انبری مصرف را کاهش خواهیم داد و برای زمستان ذخیره سازی خواهیم کرد، گفت: با صرفه جویی که در مصرف گاز خانگی انجام می شود دیگر نیازی به قطع گاز صنایع نیستیم و این خود از نظر مالی به نفع کشور است چرا که سوخت میان تقطیری که صنایع در زمستان جایگزین می کنند یک دلار است اما هر لیتر گاز ۳۵ تا ۴۰ سنت است.
معاون وزیر نفت در امور گازدرباره میزان درخواست هایی که برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز از سوی کشورهای دیگررسیده است، گفت: بسیاری از شرکتهای اروپایی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران ابراز تمایل کرده و منتظر برداشتن سدها هستند.

۲۳۲۳۱